Otitko vaaliselfien? Maailmalla suuri ilmiö on Suomessa vielä pientä


Yhdysvalloissa vaaliselfiet ovat merkittävä ilmiö – jopa niin merkittävä, että lainsäätäjät ovat katsoneet tarpeelliseksi määrittää saako niitä ottaa vai ei. Vaalimuusan tutkimuksen mukaan Suomessa melko harva ottaa vaaliselfieitä. Osa haluaa niiden avulla edistää demokratiaa ja kannustaa äänestämään, osa paheksuu niiden ottajia. Kuntavaalit 2021- tutkimuksen mukaan 3% vastaajista otti vaaliselfien ja 8% totesi, että voisi ihan hyvin ottaa. Osa sellaisista, jotka eivät itse ota, totesivat, että on ihan kiva, jos muut ottavat. Se ei vaan ole heidän juttunsa. 

 

 

Loput totesivat, etteivät he ota vaaliselfieitä ja osa suhtautui jyrkän negatiivisesti koko asiaan. 

Joidenkin ihmisten mielestä vaaliselfiet edistävät demokratiaa 

Ihmiset kokevat, että ottamalla vaaliselfien ja jakamalla sen somessa, voi kannustaa muitakin ihmisiä äänestämään: En näe mitään haittaa vaaliselfieissä, ne päinvastoin kannustavat äänestämään” ja ”Minusta idea on hyvä ja kannatettava, kertoo siitä että ihminen selfien takana tekee osansa ja näyttää sen muille”. Joku kertoi jakavansa vaaliselfien äänestämälleen ehdokkaalle ”Otin. Perinnetapa ollut jo pitkään. Sen myös useasti somessa jakanut. Monesti myös olen äänestämälleni henkilölle lähettänyt erilliskuvan, jossa näkyy hänen numeronsa piirrettynä äänestyslipukkeeseen.”

 

Vaaliselfiet ovat selvästikin (ei ollenkaan yllättäen) vähän nuorempien äänestäjien juttu. 

Toiset taas paheksuvat vaaliselfieitä  

Osa vastaajista paheksuu voimakkaasti vaaliselfieiden ottamista. Osa on sitä mieltä, että äänestäminen on jokaisen oma asia. Jotkut ovat myös sitä mieltä, että vaalisalaisuuden takia tietoja ei kuulu jakaa. Yksi vastaaja ilmaisi vähän lievemmin: ”Mielestäni tuo ei ole soveliasta, jokaisen oman asia käykö äänestämässä vai ei”. Ylipäätään selfiet koetaan tarpeettomaksi: En ottanut. En katso aiheelliseksi. En ymmärrä miksi kaikki pitää nykyään kuvata” ja ”Just joo, mitä vielä”. Vaaliselfieiden ottajia pidetään pinnallisina, mutta tämä on liian hätäinen tulkinta. Nimittäin selfieiden ottajat ja niihin positiiviesti suhtautuvat ovat keskimääräistä enemmän kiinnostuneita politiikasta ja heille on keskimääräistä tärkeämpää se mitä äänestyspäätös kertoo heidän omista arvoistaan:  


Yhdysvalloissa monessa osavaltiossa vaaliselfiet ovat kiellettyjä

Amerikkalaiset ovat innokkaita ottamaan vaaliselfieitä ja postaamaan kuvia itsestään täytetyn vaalilipukkeen kanssa sosiaaliseen mediaan. Kasvava ilmiö on johtanut siihen, että joissain osavaltioissa lainsäätäjät ovat ottaneet asiaan kantaan. Siellä ei olla niinkään huolissaan äänestäjän identiteetistä vaan siitä, että vaaliselfieden todistusvoiman avulla mahdollistetaan äänten ostaminen (Safronova, 2000). Vaaliselfien nappaaminen saattaa tuoda sakkoja tai jopa vankilatuomion. 

Lähteet


Kiitos alussa olevasta kuvasta: Marc Kleen on Unsplash

Kommentit