perjantai 13. maaliskuuta 2015

Blogin tausta - Miksi olen kiinnostunut äänestäjän käyttäytymisestä

Olen tutkinut paljon lukijoiden, tilaajien, yleisön ja viimeaikoina laajemmin kuluttajien käyttäytymistä. Teen myös väitöskirjaa kuluttajien päätöksenteosta ja erityisesti mediavalinnasta. Jo pitkään minua on kiinnostanut miten äänestäjät tekevät päätöksiään. Olen tehnyt aiheesta useampia tutkimuksia ja käynyt Politiikan tutkimuksen päivillä saamassa niistä asiantuntijapalautetta. Lähtökohtana tässä blogissa on ajatus siitä, että kuluttajan ja äänestäjän käyttäytyminen on pohjimmiltaan samankaltaista, vaikka toki erojakin on.

Tässä blogissa pohditaan äänestäjien käyttäytymiseen vaikuttavia asioita. Tiedot perustuvat lukuisiin omiin ja muiden tekemiin tutkimuksiin. Blogi kokoaa yhteen aineistoa seuraavista lähteistä:Miksi kiinnostua äänestäjän käyttäytymisestä

Äänestäjä tekee kolmentasoisia päätöksiä. Ensimmäinen päätös tehdään äänestämisen ja äänestämättömyyden välillä, tämän jälkeen äänestäjä valitsee puolueen ja ehdokkaan. Tässä blogissa käsitellään kaikkia näitä kolmea päätöstä ja niihin vaikuttavia asioita. Ihmisillä on erilaisia päätöksentekostrategioita. Esimerkiksi päätavoitteena voi olla parhaan mahdollisen ehdokkaan valinta, riittävän hyvän ehdokkaan valinta, äänestyspäätökseen käytettävän ajan minimointi, parhaiten perusteltu äänestyspäätös tai mahdollisen katumuksen minimointi. Äänestyspäätöksiin liittyy myös monenlaisia epäjohdonmukaisuuksia. Lisäksi blogissa käsitellään äänestäjän motiiveja, päätöksentekoprosessia ja äänestäjätyyppejä.

Mainonta, julkisuus yleensä ja vaalikoneet vaikuttavat paljon äänestäjien päätöksiin. Blogissa keskustellaan siitä millaisilla markkinoinnin toimenpiteillä äänestäjän päätöksentekoon vaikutetaan. vaalimainontaan liittyvät kirjoitukset muodostavat oman kokonaisuutensa tässä blogissa. Blogin sisältö nivoutuu siten kahteen muuhun kirjoittamaani blogiin eli Mainonnan teho -blogiin ja blogiin Miratio- blogi kuluttajan käyttäytymisestä. Jälkimmäinen perustuu viimeistelyvaiheessa olevaan väitöskirjaani kuluttajan käyttäytymisestä. Osa vaalimuusablogin sisällöstä julkaistaan myös näissä edellä mainituissa blogeissa.

Blogi on tarkoitettu äänestäjille, ehdokkaille, puolueille ja kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneita äänestäjien käyttäytymisestä. Blogin tavoitteena on parantaa demokratian toimivuutta lisäämällä äänestäjien tietoisuutta heidän äänestyspäätökseensä alitajuisesti vaikuttavista asioista. Lisäksi blogin tietojen perusteella voidaan mahdollisesti nostaa äänestysprosenttia poistamalla äänestämisen esteitä. Toivon blogista myös olevan hyötyä kaikille ehdokkaille ja puolueille, kun he miettivät omaa viestintäänsä.

 PS. Vaalimuusan nettisivuilta löydät tietoa tehdyistä tutkimuksista ja tutkimustuloksia esitellään tässä Vaalimuusa-blogissa sekä Youtubessa Vaalimuusan kanavalla. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti