tiistai 7. helmikuuta 2017

Miten ehdokkaan Twitter -aktiivisuus vaikuttaa äänestäjiin ?

Aiemmin on todettu, että varsinkin vähän tuntemattomamman ehdokkaan kannattaa olla Twitterissä mukana, sillä äänimäärät korreloivat jo pelkästään läsnäolon kanssa (Lue lisää). Pelkkä läsnäolo toimii ikään kuin mainoksena. Jos ihmiset etsivät Twitteristä tietoja ehdokkaasta, he löytävät hänen profiilinsa, missä hän voi lyhyesti mainostaa itseään ja arvojaan. Mainosarvo kasvaa mikäli on aktiivinen twiittaaja ja on hankkinut paljon seuraajia. Tällöin omia ajatuksiaan saa kerrottua laajalle joukolle ihmisiä (katso tästä miten saa laajennettua vaikutuspiiriään). 

Mainosarvon lisäksi Jacobs & Spierings (2013)  listaavat muita hyötyjä ehdokkaan Twitterissä hengailuun. He toteavat, että Twitter-läsnäololla on symbolinen vaikutus; ehdokas viestittää pelkästään olemalla Twitterissä, että  hän on  moderni ja aikaansa seuraava poliitikko.Twitter mahdollistaa myös  kommunikoinnin sellaisten äänestäjien kanssa, joita ei ehkä perinteisillä medioilla tavoita tai jotka asuvat kaukana ehdokkaasta.  Mainosarvon lisäksi twiittaamisella on merkittävä ”journalismi-vaikutus”. Koska toimittajat seuraavat Twitteriä saadakseen uutisia, Twitterissä aktiiviset poliitikot ovat ainakin potentiaalisesti enemmän esillä mediassa kuin siellä passiiviset. 

Lee & Shinin (2012)  tutkimuksessa testattiin sitä, miten äänestäjien käsitys ehdokkaista muuttui, jos he tutustuivat ehdokkaiden Twitter sivuihin sanomalehti-ilmoituksen sijaan. (Tutkimuksessa tarjottiin koehenkilöille sama asiasisältö sanomalehdessä ja Twitterissä). Twitter vaikutti sanomalehteä positiivisemmin äänestäjiin ja nosti ehdokkaan äänestämisen todennäköisyyttä. Tutkijoiden mukaan tämä johtui siitä, että Twitterissä on sosiaalisen läsnäolon ja keskustelun tuntu. Lee & Shin (2012)  toteavat myös, että sosiaalisen läsnäolon tunne johti siihen, että ehdokkaan poliittiset kannanotot hyväksyttiin paremmin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ehdokkaan Twitterissä olemisesta on seuraavia hyötyjä: 

Vaalit, ehdokas ja Twitter - hyvä kombinaatio


Kaikki nämä hyödyt ovat sitä suurempia mitä enemmän ehdokas twiittaa ja mitä enemmän hänellä on seuraajia. Tutkin viime eduskuntavaaleissa 2015 läpipäässeitä kansanedustajia ja tilastoin heidän twiittiensä ja seuraajiensa määrät vaalien jälkeisenä päivänä. Sekä twiittien lukumäärä (korrelaatio 0.24**) että seuraajien määrä (korrelaatio 0.54**) vaikuttivat vahvasti äänimääriin. Seuraajien määrä ei välttämättä johdu Twitter -aktiivisuudesta vaan tunnettuudesta yleensä. Vaalit: Mitä enemmän ehdokkaalla seuraajia sitä enemmän hän saa ääniä


Twitter Twiitit ja äänimäärä


Kaiken kaikkiaan Twitter aktiivisuus näyttäisi liittyvän vahvasti äänimääriin.

PS. Vaalimuusan nettisivuilta löydät tietoa tehdyistä tutkimuksista ja tutkimustuloksia esitellään tässä Vaalimuusa-blogissa sekä Youtubessa Vaalimuusan kanavalla. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti