perjantai 29. syyskuuta 2017

Oikeanikäinen ehdokas

Vaaleissa on tarjolla monenikäisiä ehdokkaita; on vanhoja kokeneita konkareita ja nuoria uutta tarmoa puhkuvia untuvikkoja. Onko ehdokkaalle olemassa jotain ideaalia ikää?  Useissa ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että äänestäjät ovat jonkin verran ikärasisteja; he suosivat nuorempia ehdokkaita iäkkäämpien kustannuksella. Sigelman & Sigelman (1982)  havaitsivat testeissään, että ehdokkaan ikä vaikuttaa vaalien lopputulokseen voimakkaammin kuin sukupuoli tai rotu. Mitä vanhempi ehdokas, sitä vähemmän ääniä. Piliavin (1987)  testissä oli mukana 1507 äänestäjää, joille esitettiin kuvapareja mahdollisista pormestarinvaalien ehdokkaista, jotka erosivat sukupuolen, iän ja rodun mukaan. Tulosten mukaan ehdokkaan iällä oli suuri vaikutus äänestyspäätöksiin. Tosin he huomasivat myös, että yli 65-vuotiaat äänestäjät osoittivat ”käänteistä ikärasismia”, toisin sanoen he aina valitsivat kuvaparista aina vanhemman ehdokkaan. Sigelman & Sigelman (1982)  testissä äänestäjän oman iän ei huomattu vaikuttaneet lopputulokseen. 

Testasin Eurovaalit 2014 -tutkimuksessa sitä, millä perusteella äänestäjät karsivat ehdokkaita heidän harkintajoukostaan. Tämä tehtiin niin, että ensin kysyttiin, harkitsitko (esimerkiksi) Paavo Väyrysen äänestämistä ja jos vastaaja sanoi, ettei ollut harkinnut, kysyin heiltä mitkä seuraavista syistä vaikutti siihen, että et harkinnut häntä. Syiden joukossa oli sellaisia tekijöitä kuten arvot, puolue ja esimerkiksi ikä. Tulosten mukaan ehdokkaan iällä näyttäisi olevan jonkin verran enemmän vaikutusta ehdokkaan valintaan kuin sukupuolella.  Ikä toimi selkeästi karsintakriteerinä. Tutkittujen ehdokkaiden kohdalla ”vääränikäisiä” olivat selvästi vanhimmat ehdokkaat Jörn Donner ja Paavo Väyrynen. 


ehdokkaan ikä ja änimäärä

Kaiken kaikkiaan Eurovaaliäänestäjistä 13% sanoi ehdokkaan iän vaikuttaneen paljon ja 48% jonkin verran äänestyspäätöksiin. Vain 39% oli sitä mieltä, ettei ehdokkaan iällä ole väliä. Mielenkiintoista kyllä, nuorimmat äänestäjät eivät karsineet ehdokkaita (ainakaan tietoisesti) iän perusteella niin paljon kuin varttuneemmat äänestäjät. Kaikkein pahimpia ”ikärasisteja” ovat tämän perusteella yli 65-vuotiaat. Toisaalta se on ehkä ymmärrettävää sillä he karsivat sekä itseään nuorempia että vanhempia ehdokkaita. Koska poimimissani eurovaaliehdokkaissa oli vain 37-vuotiaita ja vanhempia ehdokkaita, jätin alle 40-vuotiaat äänestäjät pois alla olevasta kuviosta, hehän joka tapauksessa karsisivat iän perusteella itseään vanhempia ihmisiä. Kuviosta näkee miten iän perusteella karsiminen jakaantuu Yli 65-vuotiailla itseään nuorempiin (lila), Itsen ikäisiin ja vanhempiin (oranssi ja sininen) ja niihin, jotka karsivat kaikki yli 40-vuotiaat ehdokasjoukostaan. 


Minkä ikäinen ehdokas on liian vanha
Kysymykseen ehdokkaan oikeasta iästä ei tämän perusteella voi vastata. Toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä, mutta aika harva äänestää yli 70-vuotiasta. 

PS. Vaalimuusan nettisivuilta löydät tietoa tehdyistä tutkimuksista ja tutkimustuloksia esitellään tässä Vaalimuusa-blogissa sekä Youtubessa Vaalimuusan kanavalla. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti