Miten tärkeä on vaalimainonnassa lehti-ilmoitusten, Facebook-sivujen tai nettisivujen visuaalinen ilme?

Vaikka vaalimainokset yleisesti ottaen eivät ole kovinkaan upeita, joukkoon mahtuu muutamia helmiä. Tutkin lehti-ilmoitusten, ehdokkaiden kotisivujen ja Facebook -sivujen visuaalista ilmettä ja sen vaikutuksia äänimääriin viime kuntavaaleissa vuonna 2017. Jos haluaa saada ilmoituksista tai sivuista poikkeuksellisen hyvännäköisiä pitää joko omata vahva visuaalinen näkemys tai ostaa palvelu mainostoimistosta. Selvittelin sitä kannattaako visuaalisuuteen satsata rahaa vai riittääkö mainoksen asiasisältö.  Analyysini mukaan visuaalisuus korreloi selkeästi äänimäärän kanssa. Mitä paremman näköiset ilmoitukset ja sivut, sitä enemmän ääniä tulee. 

Lehti-ilmoitukset 

 

Luokittelin Turun Sanomien vaali-ilmoituksia (204 kpl) niiden ulkoasun mukaan viiteen ryhmään eli ankeat, tavalliset, hyvännäköiset, upeat ja todella upeat. Luokittelu on täysin subjektiivinen ja joku toinen voisi luokitella eri tavoin. Alla olevassa kuvassa on noita mielestäni upeita vaali-ilmoituksia.

 


Tutkimuksen tulosten mukaan visuaalinen ”upeus” korreloi selvästi (0.19**) äänisaaliin kanssa. Aalla olevassa kuvassa luvut ovat indeksejä siten, että indeksi =100 keskimääräisen ehdokkaan äänisaaliin kohdalla. Toisin sanoen visuaalisesti hyvännäköisten ilmoitusten ehdokkaat saavat melkein kuusi kertaa niin paljon ääniä kuin ehdokkaat keskimäärin (ks. kuva) . 


 

Nettisivut 

 

Tutkin keravalaisten ehdokkaiden kotisivuja kuntavaaleissa 2017. Kotisivujen löytäminen osoittautui työlääksi, koska googlaamalla saattoi löytyä ehdokkaasta sivukaupalla muita tietoja ennekuin kotisivut löytyivät, jos löytyivät.  Päädyin käyttämään kahta erilaista tapaa  kotisivujen löytämiseksi. Ensinnäkin katsoin ehdokkaiden Facebook-profiilit ja jos siellä oli esittelysivulla linkki kotisivulle otin ne mukaan analyysiin. Toiseksi otin mukaan analyysiin ”Keravan politiikka” – Facebook ryhmässä kotisivunsa linkanneiden sivut (siellä pyydettiin laittamaan vaalimainokset keskusteluketjuun). Näillä kahdella tavalla löysin 19 ehdokkaan sivut. Muilla ei joko sivuja ollut tai en niitä löytänyt (mikä lienee suunnilleen sama asia). Luokittelin sivut karkeasti kahteen kategoriaan eli laimea tai upea. Tämän pienimuotoisen analyysin perusteella näyttäisi siltä, että kotisivujen upeuteen kannattaa satsata, sillä yhtä lukuun ottamatta kaikki, joilla oli upeat sivut, tulivat valituiksi. Ja valitsematta jäänytkin pääsi varasijalle. Sivujen upeus korreloi äänimäärän kanssa selvästi. Sivujen upeuden luokittelu on toki subjektiivista. Mielestäni upeat kotisivut olivat esimerkiksi Ilari Salmella (KOK) ja Miila Halosella (VAS). Ilari ei ole enää ehdolla näissä vaaleissa. Miilalla on jälleen upeat sivut. 

Facebook-sivut 

 

Luokittelin viime kuntavaaleissa 2017 keravalaisten ehdokkaiden Facebook-sivut sen mukaan olivatko ne julkisia (”Seuraa -painike”) vai yksityisiä (”Lisää kaveriksi -painike”). Julkisista sivuista arvioin visuaalista ilmettä. Hyvännäköiset sivut tuovat selvästi lisää ääniä. Alla olevassa kuvassa olevat luvut ovat indeksejä. Keskimääräinen äänimäärä oli 66 ääntä eli indeksi =100. Jos ei ole lainkaan Facebookissa tai on yksityiset sivut saa vähemmän ääniä kuin ne, joilla on julkiset sivut. Mitä upeammat nuo julkiset sivut ovat, sitä enemmän ääniä. 


 

 

Mielestäni esimerkiksi Juhani Lohikoskella oli upeannäköiset Facebook-sivut (kuva alla). Mainonnan visuaaliseen puoleen kannattaa siis satsata, ei riitä, että sloganit ja argumentit ovat kunnossa. 

 

Kommentit