Puolueen ilmeen mukaisia ilmoituksia vai ihan omannäköisiä?

Vaali-ilmoitukset ovat varsinkin kuntavaaleissa kirjavannäköisiä. Koska jokainen ehdokas maksaa ilmoituksensa itse, he myös tekevät niitä itse tai käyttävät valintansa mukaista mainostoimistoa. En tiedä minkä verran puolueet ovat ohjeistaneet ehdokkaita näissä asioissa. Jos ohjeita onkin annettu ei niitä kovinkaan tarkkaan noudateta. 

 

Alla olevat esimerkkikuvat ovat vuoden 2017 Kuntavaaleista. En ole tämänvuoden analyysiä vielä tehnyt, siksi valitettavasti kuvat ovat tuolta ajalta. Turun vaalipiirin vihreiden ehdokkaiden ilmoituksissa on osittain nähtävissä jonkinlaista linjaa fontin, värityksen ja kuvan sijainnin suhteen (Rantanen, Sarlund, Haapala ja Niinistö). Hieman vaikeammin linja on hahmotettavissa Turun vaalipiirin RKP.n ehdokkaiden kohdalla. Fontit ja niiden väri vaihtelevat. Kuvien sijainti ja koko on suunnilleen samankaltainen (tosin se on samanlainen myös kuin Vihreillä). 

 


Osa ehdokkaista näyttää siis uskovan mainonnan toiston ja puolueen vetovoiman hyötyihin. Jos ilmoitukset ovat toistensa kaltaisia ja helposti tunnistettavissa, puolueesta kiinnostuneet äänestäjät huomaavat ne helposti. Myös mainoksen teho kertautuu, kun äänestäjä näkee ilmoitusten sarjan. Toinen osa ehdokkaista tuntuu ajattelevan, että on tärkeää erottua niin muista puolueista kuin puoluekavereistakin. 

 

Tutkimukseni mukaan puolueen linjasta irrottautuminen kannattaa ainoastaan, jos ostaa todella ison pinta alan lehdestä. Pienten ja keskisuurten ilmoitusten teho näyttäisi kasvavan selvästi, jos ilmoitus on puolueen ilmeen mukainen. Alla olevan kuvion data on 2017 kuntavaaleista. Kuvassa olevat luvut ovat indeksejä. indeksi 100 tarkoittaa keskimääräistä äänisaalista. Jos ei ilmoittanut lainkaan lehdessä indeksi on 67. Pienikin ilmoitus kaksinkertaistaa äänimäärän (toki kyse on yhteisvaikutuksesta, varmaan ehdokkaat ovat muutenkin aktiivisia, jos laittavat rahaa lehtimainontaan). Mutta siis tiivistäen, tee puolueen ilmeen mukaista mainontaa pääsääntöisesti. Voit tehdä omanlaista ainoastaan, jos ostat vähintään noin A4 kokoisen pinta-alan.  


 

Kommentit